คลังภาพกิจกรรม

22/03/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ […]
10/02/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน”

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน” วิทยากร “ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล” นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ […]
09/02/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management”

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา […]
02/02/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน ณ กองทรัพยากรบุคคล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.