ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”
28/04/2023
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566
01/06/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ”ความแตกต่างระหว่างผลงานประเภทงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์และงานวิจัย”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น


   รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2566


   รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2566