16/11/2022

รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

26/09/2022

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 กันยายน 2565 โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    
26/09/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-EDP#21)

22/09/2022

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุฯสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 DUBUA CAFE – ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม