15/10/2021

แบบสำรวจ “ความผูกพันและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล”

15/09/2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU-EDP#20)

14/09/2021

ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 เข้าพบอธิการบดี

ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 เข้าพบอธิการบดี วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
01/09/2021

โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 เรื่อง กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่ How to Upskill Reskill for Proactive Performances in the New Normal Digital Era

ชมคลิปการประชุมย้อนหลัง   รับชมการประชุมย้อนหลัง (ช่วงเช้า) หัวข้อ “วิธีสร้างความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในยุค New Normal : Driving performance and recognition in the new normal” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา   รับชมการประชุมย้อนหลัง (ช่วงบ่าย) หัวข้อ“Upskill and Reskill เพิ่มทักษะแห่งอนาคต” […]
Page views: 0