03/04/2020

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)

“โครการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (MU-HDP#5) “ ปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 2563 อบรมระหว่างวันที่ 1- 23 มิ.ย63 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน **ทั้งนี้ผู้สมัครร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
02/04/2020

แบบสำรวจลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ได้หักเงินผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ …
28/03/2020

ขอเชิญร่วมบริจาค “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19”

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนทุนพันธกิจการต้านภัย COVID-19 ผ่าน “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” ธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 067-8-29749-6 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ โทร. 083-177-1906
28/03/2020

FAQ เกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงมาตรการป้องกัน COVID-19