30/03/2017

เปลี่ยนบัตร ATM เป็นแบบชิปการ์ด ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

ได้เวลาเปลี่ยน! บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไป สามารถเปลี่ยนบัตร ATM เป็นแบบชิปการ์ด ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา “โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
29/03/2017

การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน มหิดลเกมส์ 2560

28/03/2017

22. พืชสมุนไพร ต้องการเอกสารหรือใบรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพรหรือไม่?

ตอบ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ทำการวิจัย ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพร
28/03/2017

21. การใช้สัตว์ทดลองที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาทำการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยหรือไม่?

ตอบ  การวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
Page views: 1