22/11/2019

ประกาศรับสมัครทุนมหิดล ประจำปี 2563

27/09/2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 23 MU-SUP#23

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 23 (MU-SUP#23) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
28/08/2019

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4 (3/2562)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 17 .00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
15/08/2019

MU Stock Challenge “รวยด้วยหุ้น” Season 2