31/10/2016

ชาวมหิดลขอน้อมถวายอาลัย ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์

31/10/2016

ชาวมหิดลขอน้อมถวายอาลัย ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์

31/10/2016

โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน

27/10/2016

Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ สำหรับส่วนงานที่มีความจำเป็นที่จะออกแบบหรือต้องการใช้ Graphic และ Design ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ ขอให้ติดต่อกลับ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป เพื่อให้คำแนะนำต่อไป ในส่วนของ Art Work อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทยอยขึ้นให้ Download ให้ใช้งานต่อไป Download อัตลักษณ์ใหม่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ – คู่มือระบบอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล – Graphic device – Logo […]