แผนที่เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตารางบริการรถโดยสารรับ-ส่งระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus)

การเดินทางในศาลายา
การเดินทางมาศาลายา
การเดินทางระหว่างวิทยาเขตศาลายา – ศิริราช / พญาไท / ราชวิถี / ปิ่นเกล้า
การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง – ศาลายา
การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ – ศาลายา
การเดินทางจากสถานีขนส่งเอกมัย – ศาลายา
การเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต – ศาลายา
การเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ – ศาลายา
การเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง – ศาลายา
รถรางสายสีเขียว ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 5 คัน
  • บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ฯ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – หอสมุด – คณะสิ่งแวดล้อมฯ – สถาบันวิจัยโภชนาการ – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา – อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ) – บ้านมหิดล

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง

รถรางสายสีน้ำเงิน ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 5 คัน
  • บ้านมหิดล – อาคารอนุรักษ์ – ลานจอดรถ4 – คณะสัตวแพทย์ – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คอนโด – สนามฟุตบอล3 – คณะศิลปศาสตร์ – คณะกายภาพบำบัด – โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี – คณะเทคนิคการแพทย์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม – สถาบันโมเลกุล – ประตู3 – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อุทยานสิรีรุกชาติ – บ้านมหิดล

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง

รถรางสายสีแดง ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 4 คัน
  • บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางค์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – แปลงผักปลอดสารพิษ – โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี – หอพักพยาบาลรามาธิบดี – คอนโด – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คณะศาสณศึกษา – สนามเปตอง – อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ) – บ้านมหิดล

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง

รถรางสายสีเหลือง ขนาด 28 ที่นั่ง มีจำนวน 2 คัน
  • อาคารศูนย์การเรียนรู้ – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันสุขภาพอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อาคารศูนย์การเรียนรู้

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทาง

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางรถรางทั้งหมด