คลังภาพกิจกรรม

09/02/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management”

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา […]
02/02/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน ณ กองทรัพยากรบุคคล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.    
24/01/2023

มหิดลเกมส์ 2566 (Mahidol Games 2023 : Good Health and Well – Being)

16/01/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566