คลังภาพกิจกรรม

20/03/2019

50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name

19/03/2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 22 (MU-SUP#22) ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562
18/02/2019

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล

หนังสือเวียนส่วนงาน เลขที่ ศธ 0517/ว00060 วันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล งาน”50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” แบบเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลประเภท […]
03/01/2019

Mahidol Games 2019