คลังภาพกิจกรรม

25/04/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com” เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT […]
29/03/2023

ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

  คลิกดูรายละเอียดงานวันที่ 2 มีนาคม 2566 ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
22/03/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop” เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ […]
10/02/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน”

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน” วิทยากร “ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล” นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ […]