คลังภาพกิจกรรม

11/07/2016

โครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2

11/07/2016

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์-วันจันทร์ ที่ 26-27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา
06/10/2015

คลังภาพเก่าทั้งหมด

  คลังภาพกิจกรรม 2559 โครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา { วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2559 } โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine […]