01/06/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566

30/05/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ”ความแตกต่างระหว่างผลงานประเภทงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์และงานวิจัย”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น    รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2566     รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
23/05/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ” เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 105 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]
28/04/2023

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

   รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ระบบ Intranet)