24/08/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
23/08/2023

จัดกิจกรรมพาผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี เที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ได้ทุ่มเทเวลาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน
11/08/2023

สำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดแบบสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดการพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11/07/2023

ประชุมปฏิบัติการตั้งค่าระบบลาออนไลน์ (MU Easy-Leave)

ประชุมปฏิบัติการตั้งค่าระบบลาออนไลน์ (MU Easy-Leave) วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล