02/04/2020

แบบสำรวจลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ได้หักเงินผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน

กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ …
28/03/2020

ขอเชิญร่วมบริจาค “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19”

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนทุนพันธกิจการต้านภัย COVID-19 ผ่าน “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” ธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 067-8-29749-6 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ โทร. 083-177-1906
28/03/2020

FAQ เกี่ยวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงมาตรการป้องกัน COVID-19

02/03/2020

51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
Page views: 3