คลังภาพกิจกรรม

28/06/2023

คณะผู้อบรมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU-HDP#8) เข้าศึกษาดูงาน ณ SCB Academy

คณะผู้อบรมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU-HDP#8) เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “The Journey and Lesson Learned” พร้อมทั้งเยี่ยมชม Facilities ต่างๆ ณ SCB Academy วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 […]
23/06/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
01/06/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566

30/05/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ”ความแตกต่างระหว่างผลงานประเภทงานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์และงานวิจัย”

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม  แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.มหิดลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น    รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2566     รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2566