คลังภาพกิจกรรม

08/05/2017

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 1/2560

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่1 วันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท สมุทรสงคราม
08/05/2017

นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาและเยี่ยมชมงานวิจัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย ภายใต้ Theme “Healthy & Happy Ageing” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/thailand4.0.html ขอขอบคุณภาพจาก Facebook: Mahidol University (https://www.facebook.com/mahidol/)    
01/05/2017

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 8 (MU-SUP#8)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 8 วันที่ 16-23 มีนาคม 2555
01/05/2017

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7 (MU-SUP#7)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7 วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2555