คลังภาพกิจกรรม

22/02/2024

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2567

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
30/01/2024

TTB Seminar สัมมนาเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีกว่า

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “TTB Seminar สัมมนาเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีกว่า” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ […]
25/01/2024

โครงการ “สัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2570”

โครงการ “สัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2570” วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
23/01/2024

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com” เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT […]