คลังภาพกิจกรรม

29/09/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น […]
27/09/2023

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566) วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
22/09/2023

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 กันยายน 2566
14/09/2023

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมพิธี […]