คลังภาพกิจกรรม

25/01/2024

โครงการ “สัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2570”

โครงการ “สัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2570” วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
23/01/2024

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com” เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT […]
15/01/2024

การสมัครและการเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

29/11/2023

รับชมคลิปย้อนหลังโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น “ทำผลงานอย่างไรให้ถูกจริยธรรม”

รับชมย้อนหลังผ่านระบบ intranet