คลังภาพกิจกรรม

09/03/2017

งานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์
03/03/2017

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560 “มหิดลเกมส์” (ธ สถิตในดวงใจ) วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

01/03/2017

ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี

09/02/2017

งานวิ่ง “Joong กัน Run ตามรอยพ่อ” กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเวลา 14.00-17.00 น. ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดกิจกรรม http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/welfare/sport/mahidolgames2560/ ดูรูปเพิ่มเติมจาก Facebook MUHR คลิก!!