คลังภาพกิจกรรม

02/03/2020

51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
15/02/2020

โครงการ Financial Literacy

30/01/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
17/01/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24)