19/07/2016

โครงการประกวดภาพถ่าย Only@Mahidol

15/07/2016

งานเลี้ยงนักกีฬา สกอ. ประจำปี 2559

งานเลี้ยงนักกีฬา สกอ. ประจำปี 2559 “Thank you Party We Mahidol We Champion” ——————————————————————- วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
11/07/2016

โครงการ The HERO: No Smoking รุ่นที่ 2

11/07/2016

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน” (Routine to Happiness : R2H) รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์-วันจันทร์ ที่ 26-27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา