โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563
30/01/2020
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)
03/09/2020

51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


 

« 1 of 2 »
Page views: 3