งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล 2020 : มนต์รัก HR
09/01/2020
51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา


« 1 of 2 »