11/04/2024

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

07/03/2024

เปิดรับสมัครทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

22/02/2024

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2567

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
30/01/2024

TTB Seminar สัมมนาเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีกว่า

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “TTB Seminar สัมมนาเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีกว่า” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ […]