คลังภาพกิจกรรม

29/09/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น […]
27/09/2023

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566) วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
22/09/2023

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 กันยายน 2566
21/09/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566