คลังภาพกิจกรรม

23/05/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ” เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 105 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]
28/04/2023

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ…การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

   รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ระบบ Intranet)
25/04/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com” เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT […]
29/03/2023

ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

  คลิกดูรายละเอียดงานวันที่ 2 มีนาคม 2566 ครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล