คลังภาพกิจกรรม

26/09/2022

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี วันที่ 23 กันยายน 2565 โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    
26/09/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 21 (MU-EDP#21)

22/09/2022

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุฯสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 DUBUA CAFE – ดูบัว คาเฟ่ ฟาร์ม
29/08/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  บรรยายหัวข้อ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน” โดย คุณสุวีเรศ วงษ์ทองดี: หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กองทรัพยากรบุคคล และคุณพนิดา เอกธรรมสุทธิ์: นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล   บรรยายหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ” โดย คุณสุนิสา ปริพฤติพงศ์ : หัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป กองกฎหมาย   บรรยายหัวข้อ “เกษียณแสนสุข : การวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์   บรรยายหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย […]