กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
26/09/2022
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “The 21st Century Skill for HR: Future of Human Resource Management”
09/02/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาดูงาน ณ กองทรัพยากรบุคคล

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารและบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.