05/09/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

24/08/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
23/08/2023

จัดกิจกรรมพาผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี เที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ได้ทุ่มเทเวลาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน
11/08/2023

สำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดแบบสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุงาน ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัย และเกียรติบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดการพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา