คลังภาพกิจกรรม

09/02/2017

งานวิ่ง “Joong กัน Run ตามรอยพ่อ” กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเวลา 14.00-17.00 น. ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดกิจกรรม http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/welfare/sport/mahidolgames2560/ ดูรูปเพิ่มเติมจาก Facebook MUHR คลิก!!
07/02/2017

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 (Office of Strategic Management in Action)

กองทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action (OSM in Action for Operation) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จ.เพชรบุรี โดยมีท่านอธิการบดี: […]
27/01/2017

งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ

งานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 1 (เดือนมกราคม 2560) จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล เป็นเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20/01/2017

พิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวมหิดล ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของการเสด็จสวรรคต มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 100 รูป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี จากนั้นมีพิธีบำเพ็ญกุศล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน […]
Page views: 0