05/05/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 29 (MU-SUP#29)

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#29
02/05/2022

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่7 (MU-HDP#7)

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7 ( Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#7) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!
29/03/2022

ประกาศงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18/03/2022

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรม โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) หัวข้อ How to Create Your Own Effective IDP รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากเดิมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – […]