06/11/2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์”

  📣 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์” 💻 📍 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 👉 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับผู้สนใจที่จะเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ลงทะเบียน คลิก ! […]
29/09/2023

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “PA Sharing สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น […]
27/09/2023

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566)

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 (1/2566) วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
22/09/2023

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2566 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 กันยายน 2566