08/06/2021

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่6 (Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#6) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด   เข้าสู่ Website โครงการ คลิก! 
19/04/2021

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) สำหรับบุคลากร

                                         สิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ปี 2563 วันที่ 19/3/2564      […]
31/03/2021

โครงการ The Hero no Smoking

25/03/2021

โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักลงทุนในหุ้น MU stock challenge season 3