27/05/2022

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565

26/05/2022

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

25/05/2022

ตรวจสอบงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

11/05/2022

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม