27/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)”

21/04/2023

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 2/2566

20/04/2023

การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2023” รอบนำเสนอแนวคิด ในธีม “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

05/04/2023

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมหัวข้อ “เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตาม (Assignment and Controlling Techniques)”