19/01/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

18/01/2023

ตรวจประเมิน “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

13/01/2023

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสีสำหรับทาทางข้ามภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

06/01/2023

เปิดการอบรม “โครงการบริหารจัดการขยะหอพักนักศึกษา”