04/04/2023

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหน่วยบริหารจัดการความตกลง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริหารจัดการความตกลงร่วม ในระดับภูมิภาคแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase 2

04/04/2023

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “ผู้นำในบทบาทของ Coach และการให้ Feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน (Leader as Coach for High Performance Working)”

04/04/2023

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 31 ปี

28/03/2023

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-Solving & Decision Making)”