02/06/2023

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสดุดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

12/05/2023

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2566 ณ เดสติเนชั่น รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

02/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

28/04/2023

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย