05/06/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

04/06/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 ปี (ปี 2568-2572)

04/06/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล

31/05/2024

บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567