19/10/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Medicine, Public health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

12/10/2023

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

27/09/2023

มอบรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 8

21/09/2023

โครงการสร้างผู้นำนักศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน