22/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดระยอง

19/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม The 9th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2023)

15/06/2023

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

02/06/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566