07/05/2024

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานรุกขกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการงานรุกขกรรม”

07/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

01/05/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

30/04/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “winner of 3G Green Campus of the Year (Thailand) 2024” ในการประชุม “9th Global Good Governance (3G) Awards 2024”