03/11/2023

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

28/10/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: WE ARE GEN S”

25/10/2023

โครงการ “Green University” ทิ้งเทิร์นให้โลกจำ

21/10/2023

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Nasional ประเทศอินโดนีเซีย