28/12/2023

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

21/12/2023

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

18/12/2023

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

01/12/2023

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ