19/08/2023

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหิดลร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยายมหิดล นำนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ”Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

11/08/2023

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

05/08/2023

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง Case Study Highlight 17 SDGs

31/07/2023

ต้อนรับศาสตราจารย์จูลี่ ตัน ประธานภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา