Announce

08/07/2021
20210708_scholarship_banner

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ฯ

06/07/2021

“ทุนฉุกเฉินกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว”

01/07/2021

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน We Mahidol Application

30/06/2021

ประกาศผลรางวัลการประกวด “Less is More”

29/06/2021

ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

28/06/2021

มาร่วมส่งแรงใจ เชียร์เพื่อน ๆ ที่เข้าประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest 2021  รอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)  ไปด้วยกัน

28/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “Protect Your Nature”

28/06/2021

มองตัวเองอย่างไร..ให้ใจฉันสุข

28/06/2021

รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2564