Announce

25/03/2019

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ชั้นปีสูง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

22/03/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)

22/03/2019

“ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง”

22/03/2019

“Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

21/03/2019

กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

20/03/2019

ขอเชิญชวนชาวมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงาน “สงกรานต์ไทยมหิดลร่วมใจสืบสานประเพณี”

18/03/2019

โครงการ Rebranding กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

11/03/2019

ความร่วมมือด้าน Financial Literacy ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11/03/2019

ค่าประกันหอพักนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561