กองกิจการนักศึกษา มหิดล

Mahidol Business Tour

“ทัวร์ดี ๆ ที่จะช่วยจุดประกายไฟความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ”

โครงการที่จะพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ องค์กรหรือบริษัทชั้นนำด้านการเงินการลงทุน รวมทั้งธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านการลงทุน การบริหารจัดการ แนวคิดดี ๆ และหนทางไปสู่ความสำเร็จ จากองค์กรหรือบริษัทชั้นนำ และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ