กองกิจการนักศึกษา มหิดล

นักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู็ ประจำปี 2565

 แบบคําร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาวิชาทหาร

1. แนวปฏิบัติ “นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับการฝึกวิชาทหาร (รด.)”

2. แบบคำร้อง ขอเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร