กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การกระทำที่ถือว่าผิดกฎ วินัยและการลงโทษ

การกระทำที่ถือว่าผิดกฎระเบียบหอพัก
 • เล่น หรือ ร่วมวงเล่นการพนัน
 • ไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกประเภท
 • ดื่ม หรือ เมาสุราอาละวาดส่งเสียงดัง
 • ลักขโมย
 • นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
 • เข้าไปในห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของไม่อยู่
 • นำเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพักหรือที่อื่นๆ อันไม่สมควรในบริเวณหอพัก
 • แต่งกายไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
 • ทะเลาะวิวาท หรือ ทำร้ายร่างกาย
 • ประกอบอาหารอันก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นในหอพัก
 • นำผู้อื่นมาพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพัก หรือหัวหน้างานหอพักนักศึกษา
 • ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมอันดีงามของไทยในบริเวณหอพัก
วินัยและการลงโทษ

โทษที่นักศึกษาจะได้รับในกรณีที่กระทำผิดตามประกาศของหอพักมี 3 สถาน

 1. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบพร้อมส่งสำเนาคำเตือนให้ผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้นทราบ
 2. ภาคทัณฑ์
 3. ตัดสิทธิ์การอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวันเวลาที่สำนักงานหอพักนักศึกษากำหนด