กองกิจการนักศึกษา มหิดล

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น  การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม หรือการจัดกิจกรรมนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสู่โลกภายนอกอย่างแข็งแกร่ง

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน่วยงานเป็นผู้จัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน  (คณะ/วิทยาลัย) เราเรียกหน่วยงานดังกล่าวว่า  องค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน และชมรม

คราวนี้เรามารู้จักองค์กรนักศึกษาให้มากขึ้นดีกว่า

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือองค์กรนักศึกษาที่ทำงานเพื่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในการดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิและความเป็นธรรมต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทั่วถึง สภานักศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่บริหารกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีของสโมสรนักศึกษาและของชมรม เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา ตลอดจนเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาในวาระที่เกี่ยวข้อง และสามารถเรียกประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน

สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมของส่วนงาน ดำเนินงานเชื่อมโยงและร่วมมือกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย

เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านกีฬา ด้านวิชาการ  เป็นต้น  ชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
องค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save