หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Disability Support Services Mahidol University (DSS Mahidol)

ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป เพื่อสร้าง สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไป

มหาวิทยาลัยเพื่อนคนทั้งมวล Inclusive University คือ

มหาวิทยาลัยที่สร้างความเท่าเทียมระหว่างคนทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สามารถมีโอกาสสร้างอนาคตทางสังคมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ มีความเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม และ รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ACCESSIBLE EDUCATION ด้านการศึกษา

 • สร้างโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอน

ได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

 • จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ให้คำแนะนำ บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการกับคณะ ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการได้ตามความเหมาะสม อำนวยความสะดวกในการสอบ เช่น การขยายเวลาสอบ ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ฯลฯ

 • บริการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ให้บริการสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมตามความต้องการของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล เช่น บริการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถวีลแชร์ อุปกรณ์ทดแทนเมาส์ ทางลาดแบบพกพา Braille display โปรแกรมอ่านจอภาพ หรือขยายจอภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น เป็นต้น

 • บริการทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (งบสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)

 • บริการอาสาสมัคร

ให้บริการอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล

INCLUSIVE SOCIETY สังคมเพื่อคนทั้งมวล

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

จัดโครงการอบรมเผยแพร่วิถีชีวิตของคนพิการ และสร้างเครือข่ายประชาคมมหิดลที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้

 • การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 • สร้างสภาพแวดล้อม Universal Design

ปรับสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

CAREER OPPORTUNITIES ด้านอาชีพ

 • เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสทางการประกอบอาชีพ

จัดโครงการศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

 

ขั้นตอน การขอรับบริการหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

 1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแรกเข้า : เว็บไซต์ https://qrgo.page.link/n68nW
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการติดต่อประสานงานกลับไปยังนักศึกษา
 3. นัดหมายวางแผนการให้บริการรายบุคคล
 4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save